Průvodce BBKódy

Úvod

Co jsou to BBKódy?
BBKódy jsou speciální implementace HTML jazyka. Jestli můžeš použít BBKódy při psaní tvých příspěvků, záleží na administrátorovi fóra. BBKódy je možné v jednotlivých příspěvcích zakázat ve formuláři pro odesílání příspěvků. BBKódy se používají podobně jako HTML, ale tagy jsou uzavřeny v hranatých závorkách [ a ] a ne v < a > a poskytují velkou kontrolu nad tím co a jak je zobrazeno. BBKódy můžeš přidávat do příspěvků manuálně, nebo jednodušeji pomocí tlačítek s BBKódy zobrazených nad oknem editoru textu (zvýrazněním textu a kliknutím na tlačítko BBKódu). Následující průvodce ti pomůže s používáním BBKódů.
Nahoru

Formátování textu

Jak vytvořit tučný, podtržený text nebo kurzívu
Pomocí BBKódů můžeš rychle změnit základní formátování tvého textu. Dělá se to následně:

 • Abys zvýraznil část textu tučně, vlož text mezi [b][/b], např.:

  [b]Nazdar[/b]

  se zobrazí jako Nazdar
 • Pro podtržení použij [u][/u], například:

  [u]Dobré ráno[/u]

  se zobrazí jako Dobré ráno
 • Pro vytvoření kurzívy použij [i][/i], např.

  Tohle je [i]naprosto úžasné![/i]

  se zobrazí jako Tohle je naprosto úžasné!
Nahoru
Jak změnit barvu nebo velikost textu
Barvu a velikost textu můžeš změnit pomocí následujících BBKódů. Pamatuj, že výsledný vzhled textu závisí na tom, jaký prohlížeč a systém budou čtenáři tvého příspěvku používat.
 • Barvu textu můžeš změnit tak, že text vložíš do BBKódu [color=][/color]. Můžeš použít buď uznaný název barvy v ang. (např. red, blue, yellow atd.), nebo hexadecimální kód barvy (např. #FFFFFF, #000000 atd.). Z toho plyne, že pro vytvoření červeného textu můžeš použít buď

  [color=red]Ahoj![/color]

  nebo

  [color=#FF0000]Ahoj![/color]

  Oběma způsoby bude vytvořeno Ahoj!
 • Velikost textu můžeš změnit podobným způsobem a to použitím BBKódu [size=][/size]. Použití tohoto BBKódu závisí na vzhledu, který má uživatel vybraný, ale doporučený formát je numerická hodnota reprezentující velikost textu v procentech, přičemž se začíná na 20 (velmi malý text) a pokračuje až do 200 (velmi velký text). Například:

  [size=30]MALÉ[/size]

  se zobrazí MALÉ

  zatímco:

  [size=200]OBROVSKÉ![/size]

  bude OBROVSKÉ!
Nahoru
Můžu kombinovat formátovací BBKódy?
Ano, samozřejmě, že můžeš. Například, abys upoutal něčí pozornost, můžeš napsat:

[size=200][color=red][b]TADY JSEM![/b][/color][/size],

což bude po odeslání příspěvku vypadat takto: TADY JSEM!

Nedoporučujeme ti ale psát hodně textu, který tak vypadá! Pamatuj, že je na tobě, odesílateli, aby ses ujistil, všechny BBKódy jsou správně uzavřeny. Například následující text není napsaný správně:

[b][u]Toto je špatně[/b][/u], protože jsou přehozeny uzavírací tagy BBKódů.
Nahoru

Citace a vložení kódu

Citace textu v odpovědích
Existují dva způsoby citace textu - s odkazem na autora textu nebo bez odkazu:

 • Když použiješ pro odpověď na příspěvek ve fóru tlačítko “Citovat”, můžeš si všimnout, že text, který je přidán okna pro psaní zprávy, je uzavřen v BBKódu [quote=""][/quote]. Tímto způsobem můžeš použít citaci s odkazem na osobu nebo cokoliv jiného, co vložíš mezi uvozovky! Například pro citaci části textu, který napsal pan Sněhurka, bys měl vložit:

  [quote="pan Sněhurka"]Text, který napsal pan Sněhurka by měl přijít sem[/quote]

  Výsledkem bude automatické přidání "pan Sněhurka napsal:" před citovaný text. Nezapomeň, že musíš jméno, které chceš citovat, vložit mezi uvozovky "jméno".
 • Druhý způsob ti umožní citovat něco bez uvedení autora. To uděláš tak, že vložíš text do BBKódu [quote][/quote] (všimni si, že chybí rovnítko a uvozovky). Při prohlížení takového příspěvku bude text zobrazen v bloku citace.
Nahoru
Vložení kódu a dat s pevnou šířkou
Pokud chceš poslat do příspěvku část kódu nebo vlastně cokoliv u čeho je požadovaná pevná šířka dat, např. písmo typu Courier, měl bys vložit text do BBKódu [code][/code], např.

[code]echo "Toto je nejaky kod";[/code]

Všechno formátování použité v BBKódu [code][/code] zůstane zachováno, když ho později zobrazíš.
Nahoru

Generování seznamů

Vytvoření neuspořádaného seznamu
BBKódy podporují dva druhy seznamů: neuspořádaný seznam a seznam s pořadím. Jsou v podstatě stejné jako jejich HTML ekvivalenty. V neuspořádaném seznamu budou všechny položky zobrazeny jedna za druhou každá na novém řádku a s odsazením pomocí kuličky. Pro vytvoření neuspořádaného seznamu použij BBKód [list][/list] a jednotlivé položky v seznamu definuj použitím BBKódu [*]. Například pro vytvoření seznamu tvých oblíbených barev můžeš napsat:

[list]
[*]Černá
[*]Černá
[*]Černá
[/list]

To vygeneruje následující seznam:

 • Černá
 • Černá
 • Černá

Pokud chceš, můžeš pomocí následující úpravy BBKódu určit vzhled kuličky (takže už to pak vlastně ani kulička nebude) [list=disc][/list], [list=circle][/list], nebo [list=square][/list].
Nahoru
Vytvoření seznamu s pořadím
Druhý typ seznamu, seznam s pořadím, ti dává kontrolu nad tím, co bude zobrazeno před každou položkou seznamu. Abys vytvořil seznam s pořadím, použij BBKód [list=1][/list] pro vytvoření očíslovaného seznamu, nebo alternativně [list=a][/list] pro vytvoření abecedního seznamu. Stejně jako u neuspořádaného seznamu jsou jednotlivé položky definované použitím BBKódu [*]. Například:

[list=1]
[*]Jít do obchodu
[*]Koupit nový počítač
[*]Nadávat, když se pokazí
[/list]

vytvoří následující:

 1. Jít do obchodu
 2. Koupit nový počítač
 3. Nadávat, když se pokazí
Abecední seznam můžeš napsat takhle:

[list=a]
[*]První možná odpověď
[*]Druhá možná odpověď
[*]Třetí možná odpověď
[/list]

čímž dostaneš tohle:

 1. První možná odpověď
 2. Druhá možná odpověď
 3. Třetí možná odpověď

[list=A]
[*]První možná odpověď
[*]Druhá možná odpověď
[*]Třetí možná odpověď
[/list]

vytvoří
 1. První možná odpověď
 2. Druhá možná odpověď
 3. Třetí možná odpověď

[list=i]
[*]První možná odpověď
[*]Druhá možná odpověď
[*]Třetí možná odpověď
[/list]

vytvoří
 1. První možná odpověď
 2. PDruhá možná odpověď
 3. Třetí možná odpověď

[list=I]
[*]První možná odpověď
[*]Druhá možná odpověď
[*]Třetí možná odpověď
[/list]

vytvoří
 1. První možná odpověď
 2. Druhá možná odpověď
 3. Třetí možná odpověď
Nahoru

Vytváření odkazů

Odkazy na jiné weby
BBKódy v phpBB podporují několik způsobů vytváření odkazů v příspěvcích.
 • Prvním způsobem je použití BBKódu [url=][/url]. URL adresa, kterou napíšeš za rovnítko = je ta, na kterou odkaz povede. Například odkaz vedoucí na phpBB.com můžeš napsat takhle:

  [url=https://www.phpbb.com/]Navštivte phpBB![/url]

  což vytvoří následující odkaz: Navštivte phpBB! Poznámka: jestli se odkazy otevírají ve stejném nebo v novém okně/panelu záleží na nastavení prohlížeče uživatele.
 • Pokud chceš, aby byla samotná URL adresa zobrazená jako odkaz, můžeš použít následující způsob:

  [url]https://www.phpbb.com/[/url]

  To vytvoří následující odkaz: https://www.phpbb.com/
 • V phpBB je také funkce pojmenovaná Magické odkazy, pomocí které se z každé URL adresy se správnou syntaxí automaticky vytvoří odkaz, aniž by bylo potřeba URL adresu vložit do BBKódu a v adrese dokonce může chybět počáteční http://. Například, pokud napíšeš do svého příspěvku www.phpbb.com, zobrazí se automaticky při prohlížení příspěvku: www.phpbb.com.
 • Totéž platí i pro emailové adresy. Emailovou adresu můžeš vložit buď do BBKódu [email][/email], například:

  [email]ni.kdo@domena.cz[/email]

  což vytvoří ni.kdo@domena.cz, nebo můžeš jednoduše napsat do zprávy ni.kdo@domena.cz, což bude při prohlížení příspěvku automaticky zkonvertováno na klikací emailovou adresu.
Stejně jako v případě ostatních BBKódů můžeš i BBKód [url][/url] umístit okolo jiných BBKódů jako jsou [img][/img] (více dále), [b][/b] atd. Jak už bylo řečeno výše, je na tobě, aby ses ujistil, že používáš správné pořadí otevíracích a uzavíracích tagů BBKódů, například:

[url=https://www.phpbb.com/][img]https://www.phpbb.com/theme/images/logos/blue/160x52.png[/url][/img]

není správně a mohlo by to vést ke smazání příspěvku, takže si na to dávej bacha
Nahoru

Zobrazení obrázků v příspěvcích

Přidávání obrázků do příspěvků
Součástí phpBB je BBKód, pomocí kterého jde do příspěvku přidávat obrázky. Při použití tohoto BBKódu je dobré pamatovat na dvě velmi důležité věci. Zaprvé, mnoho uživatelů nemá v příspěvcích rádo příliš mnoho obrázků a zadruhé, obrázek, který chceš přidat do příspěvku musí být dostupný online na internetu (například nemůže existovat pouze ve tvém počítači, kromě případu, kdy provozuješ webový server!). Pro zobrazení obrázku v příspěvku musíš znát URL adresu obrázku, kterou vložíš do BBKódu [img][/img]. Například:

[img]https://www.phpbb.com/theme/images/logos/blue/160x52.png[/img]

Jak je zmíněno v URL sekci výše, pokud chceš, můžeš vložit obrázek do BBKódu [url][/url] a vytvořit tak obrázek s odkazem, např.

[url=https://www.phpbb.com/][img]https://www.phpbb.com/theme/images/logos/blue/160x52.png[/img][/url]

vytvoří:

Nahoru
Přidávání příloh do příspěvků
Přílohy můžou být umístěny na jakékoliv místo v příspěvku pomocí nového BBKódu [attachment=][/attachment], pokud bylo používání příloh povoleno administrátorem fóra a pokud ti byla udělena příslušná oprávnění pro přidávání příloh. Na stránce psaní příspěvků je okno pro přetažení a nahrání příloh. Po nahrání příloh je můžeš pomocí tlačítka “Umístit do textu” vložit na jakékoliv místo do textu příspěvku.
Nahoru

Další záležitosti

Můžu přidat do fóra další BBKódy?
Pokud jsi na tomto fóru administrátorem a máš dostatečná oprávnění, můžeš v administraci fóra v sekci BBKódy přidat vlastní BBKódy.
Nahoru